29 januari 2019, 14.00 uur - 16.00 uur

Themabijeenkomst Eenzaamheid onder Turkse ouderen

HTIB, Dynamo en de Ouderen Adviesraad Oost willen samen met de Turkse ouderen en het Stadsdeel Oost de mogelijkheden onderzoeken om een plan van aanpak ten aanzien van het tegengaan van eenzaamheid onder Turkse ouderen te ontwikkelen dat in een later stadium ook toepasbaar zou kunnen zijn voor andere stadsdelen van Amsterdam.

 

Achtergrond

HTIB, de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland heeft in 2018 vier bijeenkomsten georganiseerd in het kader van eenzaamheid onder Turkse Nederlandse ouderen. Tijdens die bijeenkomsten konden Turkse ouderen hun ervaringen met eenzaamheid kenbaar maken en gaven die ouderen ook aan waar volgens hen de oorzaken daarvan lagen. Thematisch is er bovendien gepraat over sport en beweging, digitale vaardigheden en vitaal ouder in samenhang met gezondheid. Als intermediair ziet HTIB het als zijn opdracht de resultaten uit deze bijeenkomsten te agenderen bij maatschappelijke organisaties uit de publieke sector, zorginstellingen, het bestuurlijke en ambtelijk apparaat van de gemeente Amsterdam en van de Bestuurscommissies in de stadsdelen.

Tijdens deze themabijeenkomsten is er ook veelvuldig gesproken over wonen. Veel Turkse ouderen uit de eerste generatie hebben in een bepaald stadium hun gezin laten overkomen naar Nederland waardoor die ruimere woningen kregen toegewezen. Hun kinderen gingen op zichzelf wonen en verhuisden vaak naar plekken buiten Amsterdam. Een groep Turkse ouderen in Amsterdam-Oost heeft daarom de wens te kennen gegeven, dat zij graag in een woongroep willen gaan wonen om niet te vereenzamen en elkaar te kunnen ondersteunen. Daarnaast is armoede een belangrijke factor bij eenzaamheid, ouderen nemen door geldgebrek minder deel aan het maatschappelijke leven. Ook ervaren ouderen wel of niet door taalachterstand problemen met de loketfunctie van de gemeente of het stadsdeel. Hoe zou de informatievoorziening richting Turkse ouderen verbeterd kunnen worden? Als laatste punt is er de zorg over de thuishulp voor Turkse ouderen uitgesproken.

Wij nodigen u hartelijk uit voor deze werkbijeenkomst. Het programma treft u op de volgende pagina aan.

 

Programma

13:30 uur             Inloop
14:00                   Introductie door moderator Peter Zwaga
14:05                   Welkom en introductie door Tunny Jongejan-Maat (adviseur Ouderen Advies Raad Oost), Mustafa Ayranci (voorzitter HTIB) en Gülden Ardic (Dynamo Amsterdam)
14:20                   Inleiding Eenzaamheid onder Turkse ouderen door onderzoeker Ibrahim Yerden
14:40                   Een korte weergave van de stand van zaken en de bevindingen uit de in 2018 georganiseerde themabijeenkomsten Eenzaamheid onder Turkse ouderen in Amsterdam door Zeki Arslan (voorzitter Platform Sociale Binding). Aandacht onder meer voor het wonen in relatie tot de kinderen, voor armoede onder Turkse ouderen, voor de verbetering van de loketfunctie van de gemeente of het stadsdeel en voor thuishulp voor ouderen
15:00                   Reactie en toelichting door Maarten Poorter (voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost) die o.a. participatie, zorg & welzijn, sport en diversiteit in zijn portefeuille heeft
15:15                   Het gezamenlijk onder leiding van de moderator bespreken van de oplossingen die maatschappelijke organisaties en de gemeente samen kunnen gaan agenderen en uitvoeren
16:00                   Afsluiting met aansluitend een samenzijn met een hapje en een drankje

 

Aanmelding en informatie

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst:

Graag onder vermelding van Themabijeenkomst Turkse Ouderen.

Nadere informatie: Mustafa Ayranci (voorzitter HTIB) op 06-22202879.


Stadsdeelkantoor Oost

Delen