19 februari 2019, 10.30 uur - 17.00 uur

Conferentie over oudere migranten

Deze conferentie wordt georganiseerd door Leyden Academy, Erasmus Universiteit, Radboud Universiteit, NiDi en Bern University of applied sciences.

In Nederland neemt het aantal ouderen met een migratieachtergrond snel toe. Vanwege culturele, sociaaleconomische en demografische verschillen in vergelijking met ouderen zonder een migratieachtergrond, hebben zij specifieke zorgvragen, evenals behoeften aan nieuwe welzijnsinterventies en -voorzieningen. Tot nu toe houden wetenschap en praktijk zich elk afzonderlijk bezig met deze problematiek, waardoor vragen als ‘wat kunnen we van elkaar leren?’ en ‘hoe kunnen we samen werken aan een betere oude dag voor ouderen migranten?’ onbeantwoord zijn gebleven. Het doel van dit congres is om wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen dichter bij elkaar te brengen rondom de zorg voor en het sociaal welbevinden van oudere migranten.

Lees hier meer.

Externe link

Klik op onderstaande link

Link


Leyden Academy on Vitality and Ageing (Poortgebouw Zuid)

Delen