02 april 2019, 13.30 uur - 17.00 uur

Grote netwerkbijeenkomst ‘ Voorkom en stop financieel misbruik bij ouderen in Zuid’

Oudere mensen in Zuid wonen langer thuis en worden afhankelijk van anderen waardoor het risico op financieel misbruik toeneemt. Het ontwikkelen van passende ondersteuningsvormen en samenwerking is hierbij urgent.

Doel bijeenkomst: u krijgt praktische handvaten voor het voorkomen en stoppen van misbruik middels:

 1. kennisoverdracht tussen de zakelijke en sociale professionals
 2. vergroten bewustwording over financieel misbruik en deelname aan het netwerk

 

Agenda

 1. Opening door dagvoorzitter Sara Bruinsma om 13.30 uur
  (met kort interview Flora Breemer (Dagelijks Bestuurder Stadsdeel Zuid) en Will van Schendel (Directeur Sociale maatschap)
 2. Inleiding financieel misbruik door Nickey Smelt (iov VWS) om 13.40 uur
 3. Presentaties om 15.00 uur
  1. Notaris (levenstestament bij wilsbekwaam zijn) door Paula Vermaasse
  2. Bewindvoerder (wils-of handelingsonbekwaamheid) door Sasha Ros
  3. Veilig Thuis (meldcode en mogelijkheden) door Anneke de Ruijter
  4. Wijkagent (wat kan je doen; aangifte of melden) door Dirk Hietbrink/collega
 4. Pauze 15.00 uur
 5. Kwartet Financieel misbruik om 15.15 uur
  middels het spelen van dit kaartspel wordt u nog verder bewust en leert u elkaars mogelijkheden kennen
 6. Routekaart Voorkomen en Stoppen Financieel Misbruik door Wigle Haringsma (16.00 uur)
 7. Borrel (16.30-17.00 uur)

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, zakelijke partners en coördinatoren van (vrijwilligers)organisaties en belangengroepen die zich inzetten voor ouderen in Amsterdam Zuid.

Datum en locatie
Dinsdag 2 april , 13.30 – 17.00 uur (Inloop vanaf 13.00 uur met koffie en thee)
Locatie: Oranjekerk, Van Ostadestraat 151, 1073 TK Amsterdam


Oranjekerk

Delen