10 april 2019, 12.45 uur - 17.00 uur

Bijeenkomst Eenzaamheid onder jongeren

Een groep trainees van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) heeft afgelopen maanden een onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder jongeren in Amsterdam. Van harte uitgenodigd om bij hun bijeenkomst te zijn 10 april!

We nodigen u van harte uit voor ons evenement “Eenzaamheid onder jongeren” op woensdag 10 april. Bij eenzaamheid denkt men al snel aan ouderen maar er is een grote groep jongeren in Nederland die zichzelf alleen voelt. Op het bespreken van eenzaamheid onder jongeren rust een taboe en mede daardoor is er nog weinig over bekend. Hier moet verandering in komen.

Tijdens dit evenement willen wij gezamenlijk ingaan op vragen zoals: Op welke manier hebben jongeren te maken met eenzaamheid? Op welke manier worden ze graag benaderd als het om een beladen onderwerp als eenzaamheid gaat? Dit gaan we doen door middel van drie workshops:

  1. In een intieme ‘festival setting’ bekijken we het onderwerp door een filosofische bril. Als we het taboe rondom eenzaamheid willen doorbreken zullen we het onderwerp anders moeten benaderen. Aan de hand van verrassende ideeën en concrete voorbeelden onderzoeken we wat we zelf kunnen doen.
  2. Door middel van persona’s maken we verder kennis met de omgeving, situatie, behoeften en dromen van jongeren. Verder gaan we in op het gebruik van persona’s in de praktijk.
  3. Ook gaan we spelen! Wat? Waarom? Spelen is namelijk dé manier om te leren. Hoe ga je spelenderwijs in op moeilijke onderwerpen?

Hopelijk tot dan!


Generator Hostel Amsterdam

Delen