Wie woont hier eigenlijk

Wij, professionals, vrijwilligers, actieve bewoners en ondernemers van PuurZuid, GGZ inGeest en Village de Pijp slaan de handen in een en gaan op straatniveau de bewoners thuis bezoeken. We zijn nieuwsgierig naar de leefwereld van bewoners en de verhalen die bewoners hebben bij het onderwerp: talenten, eenzaamheid en verbondenheid.

Vaak weet men niet wie er in de straat wonen en is er weinig onderling burencontact. Ieder mens wil graag gezien worden. Als je een klein sociaal netwerk hebt, wordt het des te meer belangrijk gezien te worden door je naaste buren, omdat dit o.a. een groter gevoel van veiligheid & vertrouwen geeft. In dit experiment gaan wij in 1 straat in de wijk Rivierenbuurt/De Pijp contact maken door bij de bewoner thuis aan te bellen met als doel de sociale cohesie te vergroten en verborgen eenzaamheid op te sporen.

Centrale vraag:

  1. Hoe krijgen wij de straat aan de ‘gang’ om de eenzame bewoners te bereiken, met de gedachte: je moet elkaar eerst kennen om voor elkaar te zorgen? Wij leggen hierbij connectie met het idee van de Lief en Leed Straten uit Rotterdam.
  2. Hoe krijgen wij de straat aan de ‘gang’ met de inzet van actieve buurtbewoners, vrijwilligers en professionals? Werkt de samenwerking, zet deze bewoners aan om talenten en kennis te delen?
  3. Werkt de methodiek van lokale partners op straatniveau? (komen we binnen, krijgen wij de informatie en kunnen wij iets met die informatie, kunnen wij verbindingen leggen, hoeveel bewoners bereik je in 24 uur).

Globale planning 1 september tot en met 31 december 2017

In september / oktober gaan we aan de slag met voorbereiding (materialen verzamelen, mensen mobiliseren en een gezamenlijke workshop over (gesprek) tools. In november vinden de huisbezoeken plaats. Na elke actie evalueren wij wat werkt! In december organiseren wij een slotbijeenkomst om te monitoren  of en zo ja welke buurtinitiatieven zijn ontstaan. Ook evalueren wij dan het experiment en maken wij  geleerde lessen zichtbaar in de organisaties.

In 2018 willen wij de initiatieven/ideeën van bewoners, ter voorkoming van eenzaamheid, faciliteren vanuit reguliere of tijdelijke middelen en “ handleiding” maken voor huisbezoeken.

Blogs over dit experiment:


Delen