Buren!groep Kortvoort en Venserpolder

Om de doelgroep LVB die nu niet bereikt wordt te kunnen bereiken is er behoefte aan een vernieuwende aanpak, die erin slaagt deze doelgroep persoonlijk te bereiken en te activeren.

Een aanpak die uitgaat van mogelijkheden van mensen in plaats van hun problemen en bestaande schotten doorbreekt. Deze aanpak vraagt om een tijdelijke creatieve bruggenbouwer en nauwe samenwerking met de partners. Een kwartiermaker gaat hierin samenwerken met een kunstenaar om deze werkwijze verder vorm te geven in de wijken Kortvoort en Venserpolder.

 

Doelgroep

Eenzame bewoners uit Kortvoort en Venserpolder met een (mogelijke) licht verstandelijke beperking.

 

Doel

Het vinden van en in contact komen met de op dit moment nog niet zichtbare potentieel eenzame LVB bewoners uit Kortvoort en Venserpolder om ze te verbinden in een groep of community.

 

Periode

Augustus - december 2017

 

Contact

Trekker is Stichting Prisma
In samenwerking met:

 • MADI Zuidoost
 • WPI Zuidoost
 • het Spinnewiel
 • Programma Bureau Zuidoost
 • POZO (opbouwwerk Zuidoost)
 • Venzo (Vrijwilligerscentrale Zuidoost)
 • Swazoom
 • Bij Bosshardt (Leger des Heils)
 • Cordaan
 • Philadelphia
 • MEE
 • Amsta
 • Stichting de Toekomst
 • Altra college
 • lokale ondernemers Kortvoort en Venserpolder
 • Bijlmerparktheater
 • CBK Zuidoost

Stichting Prisma
020 886 62 60

Blogs over dit experiment:


Delen