Cursus Creatief Leven

De cursus Creatief Leven helpt deelnemers in een kleine groep (6 tot 8) om met zelfkennis het leven weer sturing te geven en gewenste activiteiten en contacten aan te gaan

Communicatieve vaardigheden worden geoefend en in de praktijk gebracht, waardoor een vernieuwd zelfvertrouwen en gedrag ontstaat waarmee deelnemers zelf weer initiatieven ontplooien op weg naar een zinvol leven met bevredigende contacten.

 

Doelgroep

Mensen die durven te erkennen last te hebben van eenzaamheid en ervoor openstaan zelf de verandering -met hulp- teweeg te brengen. Deelnemers zijn in staat om verantwoordelijkheid te nemen en bereid om alle 8 bijeenkomsten te bezoeken en daarnaast thuis enige uren per week aan opdrachten te werken. Hiervoor is een goede beheersing van de Nederlandse taal onontbeerlijk.

 

Doel

Deelnemers leren inzicht te krijgen in het eigen leven, het eigen vermogen te activeren en een positief, oplossingsgericht denken en handelen te ontwikkelen. De cursus brengt de deelnemer tot zelfsturing in het leven vanuit zelfkennis en inzicht in welke waarden, interesses, talenten en wensen passend zijn: Welke zinvolle activiteiten wil ik (opnieuw) ontplooien en welke mensen passen bij mijn behoeften aan betekenisvol contact.

 

Periode

De intentie is om voorafgaande aan en gedurende de Week Tegen Eenzaamheid geïnteresseerde deelnemers te werven met behulp van een informatieve lezing/bijeenkomst, aankondigingen in plaatselijk nieuws en interviews op de radio en bij Pakhuis De Zwijger.

Aansluitend wordt vanaf begin/half oktober 8 maal een bijeenkomst georganiseerd. Halverwege de cursus wordt een adempauze ingelast, dit naar aanleiding van eerdere ervaringen. Hiermee wordt de totale duur van de cursus dus 9 weken. De cursus kan zo voor het eind van dit jaar zijn afgerond en hierdoor kunnen de ervaringen worden meegenomen in de evaluaties.

 

Contact

Henriëtte del Prado is voorlopig te bereiken via:

Blogs over dit experiment:


Delen