Spillenproject

Stadsdorp Centrum Oost wil een brug slaan met een Spil

Door het introduceren van een tussenpersoon/spil tussen buurtcontactpersonen, leden van het Stadsdorp, zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers wil het Spillenproject een brug slaan om de sociale cohesie en de betrokkenheid bij de buurt te vergroten. De spil is de drijvende kracht die de buurtbewoners blijft bezoeken en een passend aanbod en/of verwijzing zoekt.

 

Doelgroep

Alle buurtbewoners binnen postcodegebied 1018 waarvan men vermoedt of weet dat die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan meer contacten, of hulp en ondersteuning.

 

Doel

Het verminderen van eenzaamheid op het schaalniveau van het Stadsdorp. Het herkennen en verwijzen van eenzame/vereenzamende buurtbewoners verbeteren en ervaring opdoen met de praktische aanpak ervan.

Bij dit project wordt nauw samengewerkt met Alliantie Wijkzorg Centrum en wordt door de Spil contact gelegd met alle relevante personen en organisaties.

 

Periode

1 september – 1 januari, met hopelijk verlening met een half jaar

 

Contact

www.stadsdorpcentrumoost.nl

stadsdorpcentrumoost@gmail.com

Contactpersoon/projectleider: Els G. Wenselaar (tevens bestuurslid SCO), tel. 06 512 77 236

Spillen: Anna Bogman, annabogman@gmail.com, tel. 06 553 85 633

Thera Keizer, therakeizer@tele2.nl, tel. 06 102 50 985

 

Blogs over dit experiment:


Delen