De Sociale Kruidenier

De Sociale Kruidenier is een ontmoetings- en activeringsplaats in het kader van de bestrijding van eenzaamheid.

Nieuw te ontwikkelen aanpak

1. Uitbreiding van het aantal locaties naar de wijken waar eenzaamheid hoog scoort, te weten Noord en Zuid-Oost.
Hiermee wordt:

  • het aanbod aan ontmoeting en doorverwijzing van de Sociale Kruidenier dichter bij de doelgroep gebracht
  • het gebruik effectiever
  • de binding met de klant directer & persoonlijker
  • doorverwijzing en activering naar netwerkpartners sneller en directer

We geloven sterk in deze lokale inzet.

2. De betrokkenheid op onze klanten vergroten door in het komende half jaar (juni 2017 tot januari 2018) onze intake-aanpak verder te ontwikkelen.
We willen met dit experiment het volgende bereiken:

  • Vroeg signaleren van eenzaamheid, knelpunten en kansen naar boven halen als mensen bij ons klant worden.
  • Daar zelf op inzetten via ons eigen flankerend aanbod.
  • Daarnaast eigenwaarde vergroten door de kracht van mensen in te zetten voor andere klanten (bijv: een voormalig kapper die weer knipbeurten aanbiedt.)
  • Samenwerking en doorverwijzing naar andere partijen, zodat het netwerk van klanten ontwikkelt en gekoppeld worden aan andere projecten (maatjesproject van Regenbooggroep bijvoorbeeld).

 

Doelgroep

Amsterdammers die door armoede in een sociaal isolement zijn terechtgekomen.

 

Doel

De Sociale Kruidenier biedt maatwerk voor de Amsterdammer die door de armoedeproblematiek in eenzaamheid terecht is gekomen. Het doel is om mensen weer een stap verder te brengen uit hun situatie van eenzaamheid.

 

Periode

Juli 2017 tot en met januari 2018


De Sociale Kruidenier

Blogs over dit experiment:


Delen