Dier & Vriend

Vermindert eenzaamheid onder Amsterdammers door contact met (huis)dieren, de eigenaren en buurtgenoten?

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat door contact met dieren eenzaamheid (of bijvoorbeeld depressie of angststoornissen) vermindert of zelfs wordt verholpen. Zorgen voor een dier vergroot eigenwaarde en zelfvertrouwen en brengt structuur. Ook is contact met andere mensen onvermijdelijk.

Nerissa ten Velthuis onderzoekt hoe eenzame Amsterdammers oppasser of opvanggezin kunnen worden voor huisdieren. Dit gaat zij doen vanuit de Regenboog Groep en onder andere in samenwerking met OOPOEH en IFAW . Mogelijk resulterend in een projectplan dat in 2018 uitgevoerd wordt.

 

Doelgroep

Amsterdammers, jonger dan 55 jaar, die eenzaamheid ervaren. De deelnemers hebben emotionele en sociale problemen, al dan niet met GGZ-achtergrond, armoede of multi-problematiek. Voorwaarde is dat zij graag in contact willen komen met (huis)dieren en uiteindelijk oppasser willen worden. Of als opvanggezin willen fungeren voor Amsterdammers die (tijdelijk) hun woning kwijt zijn, hun huisdier achter moeten laten of in de opvang moeten gaan wonen. De eigenaren zijn ‘gewone’ Amsterdammers die voor hun huisdieren oppas/opvang zoeken.

 

Doel

Het onderzoek richt zich op een werkwijze die passend is voor de eenzame Amsterdammer en de baasjes, door o.a.:

 • methodiekontwikkeling
 • beschrijving maken van werkwijze
 • literatuurstudie over effectiviteit en onderzoek naar praktijkvoorbeelden
 • maken van begroting en verdienmodel
 • verkennen samenwerkingsmogelijkheden (informele) zorgaanbieders
 • trainen van de deelnemers, bijv. door aanbieden van training dieren-EHBO
 • inzicht krijgen in behoefte: marktonderzoek (onder dierenbezitters en eenzame mensen)
 • verkennen samenwerkingsmogelijkheden (informele) zorgaanbieders
 • maken van begroting en verdienmodel
 • mogelijkerwijs experimenteren met koppelingen tussen doelgroep en baasjes
 • monitoren van proefkoppels en verbetering doorvoeren in bedrijfsvoering
 • onderzoeken van effect onder (eenzame) deelnemers a.d.h.v. vragenlijst/ interview
 • mogelijkheid voor opschalen onderzoek (na de experiment fase) tot project

 

Periode

1 augustus tot 31 december 2017


De Regenboog, Dier & Vriend; Nerissa ten Velthuis
06 42697069

Blogs over dit experiment:


Delen