Fotoworkshop Mijn Amsterdam

'Mijn Amsterdam' is een fotoworkshop voor 20 bezoekers van 2 inloophuizen van de Regenbooggroep. Zij leggen in 10 polaroids en 10 korte verhalen vast hoe hun dagelijks leven er uitziet.

Deze verhalen delen zij met elkaar en later ook met publiek tijdens een expositie met korte presentaties.

 

Doelgroep

Amsterdammers die te maken hebben met armoede, dakloos zijn, in een re-intergratietraject zitten, te maken hebben met psychologische of verslavingsproblematiek en door hun situatie gevoelens van eenzaamheid ervaren.

 

Doel

  • Vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen in het aangaan van contact bij de deelnemers. In het groepsproces ontstaat waardering voor het verhaal en dus voor de persoon achter het verhaal. Het “ik doe er nog toe” en “wij doen nog mee” gevoel ontstaat.
  • De deelnemers kwalitatief in contact brengen met elkaar en anderen.
  • Meer sociale dynamiek creëren in de inloophuizen.
  • Creatieve en leuke activiteit voor de bezoekers van de Regenboog (dak en thuislozen en andere doelgroepen met afstand tot de samenleving, bijvoorbeeld ex-gedetineerden)
  • Deelnemers uitdagen zichzelf te laten zien en hun verhaal, hoe emotioneel ook te delen.
  • De omgeving laten zien en horen hoe het leven van dak- en thuislozen eruit ziet.
  • Andere partijen koppelen aan de doelgroep die een positieve impuls kunnen geven aan het dagelijks leven van de deelnemers. Denk aan partijen die kunnen toeleiden tot een goede dagbesteding, woning of zelfs werk.

 

Periode

Begin augustus tot december

 

Contact

Projectleider: Rik Moonen
De Regenbooggroep: diverse locaties in Amsterdam
Deelnemende huizen: Makom & de Princenhof
Contactpersonen: Marit Postma & Katleen Denkers

Blogs over dit experiment:


Delen