Ik ontmoet mij

Zina wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de eenzaamheidsproblematiek in Nieuw-West door de positieve resultaten van de Ik Ontmoet Mij-trainingen verder te verdiepen.

Deze trainingen zijn de afgelopen jaren ontwikkeld door Jale Simsek (psychotherapeute) en Myriam Sahraoui als ervaringsdeskundigen voor migrantenvrouwen met psychosomatische klachten. Het experiment bestaat uit het verder verdiepen van de trainingen en tevens de methodiek aan te bieden aan migrantenmannen in Nieuw-West.

Doelgroep

Vrouwen (en vanaf september 2017 ook mannen) met een niet-Westerse achtergrond, die onvoldoende aansluiting vinden bij de samenleving en voor wie de reguliere zorg niet tot verbetering leidt van de psychosociale gezondheidsklachten die eenzaamheid in de hand kunnen werken.

Zina kan de meest geïsoleerde bewoners van Slotermeer/Geuzenveld bereiken door de samenwerking met plaatselijke huisartsen. Het kan gaan om wijkbewoners van alle leeftijden, zowel 1e generatie migranten als hun kinderen die in Nederland geboren zijn.

Doel

Onderwerpen die het leven van migranten in Amsterdam Nieuw-West negatief kunnen beïnvloeden, bespreken we met aandacht voor het individu, de sfeer, de rituelen en de onderlinge openheid in veilige groepssessies.

De basiscursus lichaamswerk in 10 dagdelen die positieve resultaten opleverde bij migrantenvrouwen die al langdurig kampten met moeilijk de duiden psychosomatische klachten, willen we als experiment aanbieden aan migrantenmannen om hun leven te verlichten, minder geïsoleerd te raken. Door als man en vrouw dezelfde trajecten te doorlopen hopen we dat ook verbindingen tussen mannen en vrouwen verstevigd worden. En de door Ik Ontmoet Mij ingezette veranderingsprocessen om eenzaamheid te lijf te gaan, -bijvoorbeeld binnen het gezin- gezamenlijk gedragen kunnen worden.

Periode

September 2017 t/m december 2017. Een bijkomend doel is deze pilot voort te zetten en verder te ontwikkelen om in de loop van 2018 een structureel aanbod te hebben van de cursus Ik Ontmoet Mij voor migrantenmannen en een verdiepende reeks voor vrouwen

Blogs over dit experiment:


Delen