Matching portal maatjes

Diverse organisaties in de stad bieden op verschillende manieren maatjescontact aan. In het experiment “Matchingsportal Maatjes” werken enkele aanbieders samen aan een digitaal matchingssysteem.

Dankzij de portal wordt deelname aan een maatjesproject laagdrempeliger en de matching gaat sneller. Het experiment is bedoeld voor eenzame Amsterdammers, vrijwilligers en verwijzers die het aanbod van vrijwilligersorganisaties niet (goed) kennen en die op dit moment door de bomen het bos niet meer zien.

Doelgroep

De eindgebruiker van het matchingsportal zijn eenzame Amsterdammers en vrijwilligers. De Portal is ook bruikbaar voor verwijzers die het aanbod van vrijwilligersorganisaties niet (goed) kennen of die moeite hebben om overzicht te krijgen over het aanbod.

Doel

Het experiment draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid in Amsterdam door maatjescontact. In het bijzonder zal het leiden tot:

  • Eenduidiger en laagdrempeliger aanbod.
  • Vraag en aanbod sneller aan elkaar koppelen.

Tijdens het experiment zijn de resultaten:

  • Een eerste versie van het matchingssysteem (ontwerp en ontwikkeling).
  • Maken van de eerste matches.

 

Periode

Het experiment loopt van augustus 2017 t/m december 2017

Maken van de website, kiezen van een URL en projectnaam en het maken van pr-materiaal zijn onderdeel van het experiment.
Het experiment is een initiatief van Coalitie Erbij Amsterdam, in het bijzonder: Humanitas, Prisma, Burennetwerk, De Regenboog Groep, UVV en het Rode Kruis.

 


Aanspreekpunt: De Regenboog Groep
020 53 17 600

Blogs over dit experiment:


Delen