Postbezorgers

De bezorger van PostNL is een vertrouwd en bekend gezicht in de wijk. Hij/zij kan buurtbewoners op een laagdrempelige manier bereiken, en een korte vragenlijst afnemen.

Als bewoners aangeven dat ze meer willen weten over het zorg- en welzijnsaanbod in de wijk, spreken de participatiecoaches met ze af om over de behoeften te praten.

Doelgroep

We willen ons focussen op ouderen (65+). Binnen deze doelgroep richten we ons vooral op mensen die het financieel moeilijk hebben, bewoners met een multiculturele achtergrond en mantelzorgers. Uit een laatste mantelzorgbijeenkomst is duidelijk naar voren gekomen dat ook mantelzorgers onderdeel kunnen zijn van de doelgroep.
Voorkomende subgroepen:

  • Mantelzorgers
  • Mensen met psychische of psychiatrische problematiek
  • Mensen met gezondheidsproblemen, waaronder ouderen
  • Mensen met een niet-westerse achtergrond
  • Mensen die gescheiden en/of werkloos zijn

 

Doel

Het gaat om het bereiken van mensen die nu onvoldoende in beeld komen. Deze mensen komen vaak zelf met ernstige klachten bij de huisarts als de problematiek al sterk verslechterd is. We willen meer en eerder mensen die ondersteuning nodig hebben bereiken.

Doelstelling is dat we 75 tot100 niet eerder bereikte bewoners persoonlijk benaderen (via signalering en/of vragenlijst). Resultaat is dat deze bewoners minimaal 1 contactmoment hebben gehad met een zorg- en welzijnsprofessional of postbezorger.

 

Periode

Drieënhalve maand, vanaf september 2017

Contact

Cordaan
Matthias de Vries
madevries@cordaan.nl
www.deburen.amsterdam
T: 06 1546 0393

Blogs over dit experiment:


Delen