Trainen buurtverzorgers

SIPI en Cordaan trainen 10-15 buurtverzorgers voor dagbestedingslocaties van Cordaan.

De Buurtverzorgsters vormen een informeel ondersteuningssysteem voor de cliënten van Cordaan en hun mantelzorgers, in het kader van preventie en signalering van eenzaamheid.

Naast ondersteuning bij activiteiten, bieden de Buurtverzorgsters persoonlijk contact en ondersteuning en hebben zij een signalerende functie.

Doelgroep

 • Mantelzorgers
 • Mensen met gezondheidsproblemen, waaronder ouderen
 • Mensen met een niet-westerse achtergrond

 

Doel

Een stabiele basis van een informeel ondersteuningssysteem op dagbestedingslocaties van Cordaan in het kader van preventie en signalering van eenzaamheid. Dit systeem bestaat uit geactiveerde en getrainde buurtverzorg(st)ers.

Periode

Augustus 2017-juli 2018

NB. Om deze pilot te kunnen starten, is het nodig dat er potentiële Buurtverzorg(st)ers worden getraind, die vervolgens ingezet kunnen worden bij Cordaan. Zij worden vervolgens gekoppeld aan 1 of meerdere dagbestedingslocaties. De training zal plaatsvinden op een locatie van Cordaan.

Het experiment bestaat uit training en praktijkervaring. De totale duur van dit experiment is een jaar, waarbij het zwaartepunt ligt in het eerste half jaar: het werven en selecteren van potentiële Buurtverzorg(st)ers en de training tot Buurtverzorg(st)er. Deze tijdsperiode is nodig om niet alleen het experiment goed te kunnen uitvoeren, maar juist ook te investeren in inbedding, continuïteit en duurzame inzet.

Contact

 • Stichting Interculturele Participatie en Integratie
  Zuiderzeeweg 28
  1095 KJ Amsterdam
  T: 020-6382808
  W: www.sipi.nl
 • Cordaan
  De Ruyterkade 7
  1013 AA Amsterdam
  T: 020 435 6300
  W: www.cordaan.nl

 


Cordaan
020 435 6300

Blogs over dit experiment:


Delen