Uit de schaduw van de eenzaamheid

Amsterdammers met een bijstandsuitkering vormen een risicogroep als het gaat om eenzaamheid. Klantmanagers van de afdeling Activering krijgen een training in het herkennen van eenzaamheid.

Om die eenzaamheid eerder te signaleren en/of herkennen wordt in dit experiment kennis van de GGD en data vanuit de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) gecombineerd om een selectie te maken binnen deze risicogroep. De klantmanagers gaan ieder met 100 Amsterdammers in gesprek om te kijken of het gesignaleerde risico zich ook inderdaad in gevoelens van eenzaamheid manifesteert. Vervolgens wordt met de betreffende Amsterdammers bekeken wat hun wensen zijn en met partners in het veld afgestemd of er effectief aanbod is om behulpzaam te zijn in het verkleinen van de ervaren eenzaamheid.

Doelgroep

Amsterdammers met een bijstandsuitkering (Participatiewet) met weinig perspectief op betaald werk.

Doel

  • Meer zicht krijgen op indicatoren uit de ZRM die duiden op eenzaamheid
  • Ontwikkelen extra vaardigheden signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen door klantmanagers
  • Zicht krijgen op wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen bij wie eenzaamheid speelt
  • Een passend ondersteuningsaanbod voor wie dat noodzakelijk blijkt
  • Ontwikkeling van passend aanbod als het bestaand aanbod ontoereikend blijkt

 

Contact

Roos Vollemans
Beleidsadviseur Werk, Participatie en Inkomen
Programma Meedoen Werkt
Gemeente Amsterdam
 
M 06-13839938
r.vollemans@amsterdam.nl

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:

Blogs over dit experiment:


Delen