WijkLeerbedrijf Amsterdam Noord

In WijkLeerbedrijf Amsterdam Noord behalen jongeren in 2 jaar het diploma Dienstverlening Helpende zorg en welzijn. Deelnemers doen praktijkervaring op door (kwetsbare) wijkbewoners informele hulp te geven.

Het WijkLeerbedrijf is een samenwerking tussen Calibris Advies en MBO College Noord. Bij WLB Noord willen we een aanpak eenzaamheid implementeren. De coördinator doet bij intake van een wijkbewoner een eenzaamheidsmeting en kijkt concreet wat het WijkLeerbedrijf zo nodig kan bijdragen. De student wordt gekoppeld aan de wijkbewoner voor ongeveer een jaar. Na een half jaar bezoekt de coördinator de wijkbewoner nogmaals en wordt onder andere de ervaren eenzaamheid weer gemeten en de aanpak indien nodig aangepast.

Doelgroep

  • Kwetsbare, eenzame wijkbewoners
  • Mantelzorgers
  • Mensen met gezondheidsproblemen, waaronder ouderen
  • Mensen met een niet-westerse achtergrond
  • Jongeren

Doel

  • Methodiek implementeren teneinde eenzame wijkbewoners doeltreffend (en op maat) te ondersteunen.
  • Begeleiden van Jonge aankomend helpenden zorg en welzijn zodat dat ze mensen met eenzaamheidsproblemen kunnen ondersteunen.
  • Netwerk in de wijk verstevigen.

 

Periode

September 2017-januari 2018


WijkLeerbedrijf Amsterdam Noord; Gevestigd in Huis van de wijk De Evenaar

Blogs over dit experiment:


Delen