Oma's Soep

Met Oma’s Soep maken ouderen en jongeren samen soepen, met als doel het creëren van structurele contactmomenten voor de deelnemende ouderen.

De soepen worden gemaakt van groenten die supermarkten en groenteboeren anders zouden weggooien. In dit experiment gaat Oma’s Soep in samenwerking met Huize van de Wijk Lydia zelfstandig ouderen werven om ze wekelijks te laten deelnemen aan Oma’s Soep. De soepen worden gezellig samen gegeten en er worden extra soepen gemaakt en verkocht om zo Oma’s Soep zelfredzaam te laten zijn en zingeving en voldoening bij ouderen te vergroten.

Doelgroep

Alle ouderen, waarbij de leeftijd niet nader gespecificeerd wordt, zijn welkom. Ons concept is vooral bedoeld voor ouderen met behoefte aan meer sociaal contact en via onze manier van werving, melden zich precies deze mensen aan. Binnen dit experiment richten wij ons op Huize van de Wijk Lydia, waardoor geografisch gezien onze doelgroep ouderen wonend in stadsdeel Zuid zijn.

Doel

a. Eenzaamheid onder ouderen in Amsterdam Zuid verminderen.

· Sociaal (buurt)contact tussen ouderen door iedere deelnemende ouderen eens of meermaals per week structureel soep te laten maken en eten.

· Vanaf oktober zullen dit in Huize van de Wijk Lydia tussen de 8 en 20 ouderen structureel per week zijn.

b. Sociale contact tussen ouderen en jongeren van de samenleving verhogen.

· Soep maken met hulp van jongeren en na afloop samen eten (bij iedere kookdag zijn minstens twee jongeren aanwezig).

· Studenten die het aan- en afleveren van de ingrediënten verzorgen.

· Fysieke verkoop in de pop-up store door oud en jong.

· Dagelijks verse en afwisselende (veelal biologische) producten.

c. Duurzaamheid bewerkstelligen.

· Zoveel mogelijk producten van biologische afkomst.

· Voedselverspilling wordt tegengegaan, aangezien de aangeleverde ingrediënten door onze leveranciers anders zouden worden weggegooid.

d. Dienstbaar voor de gehele maatschappij

· Eenzaamheid tegengaan.

· Gezonde en duurzame producten.

· Werkplaatsen bieden voor jongeren.

 

Periode

Oktober 2017 - januari 2018 (gaat door indien succesvol)


Max Kranendijk, (mede) oprichter Oma’s Soep
+31651089164

Blogs over dit experiment:


Delen