02 oktober 2017

Op zoek naar een Maatje

Wij (althans vele professionals) weten met z’n allen dat er geen dag van de eenzaamheid is, geen week tegen eenzaamheid, maar dat eenzaamheid het hele jaar door duurt. We weten ook dat jongeren en ouderen ermee te maken kunnen krijgen, dat het afkomst overstijgt.

Inmiddels weet ik ook dat we allemaal hard op zoek zijn naar Maatjes voor onze eenzame Amsterdammers. Het Maatje van KPN Mooiste Contact Fonds, die ik op de foto heb gezet, het maatjesproject van Humanitas, Oopoeh en Resto van Harte, en ga zo maar door. En ons eigen project natuurlijk: OBA Maatje. Binnenskamers noem ik het graag OBAMA-aatje, en denk ik met weemoed terug aan oud-president Obama, die verbondenheid door buddy’s zeker had omarmd.

Werven van Maatjes

Even terug naar onze Maatjes. Opvallend is dat we naast het bereiken met mooie projecten van eenzamen, ook met z’n allen vissen in de vijver, die ik gemakshalve maar even de Maatjes-vijver noem. Ik krijg het vage gevoel dat met 39 experimenten elke hart-vol Amsterdammer die nog geen vrijwilligerswerk doet, ergens wel de vraag krijgt zich op te geven als Maatje. Want we gaan met onze experimenten op zoek naar vrijwilligers binnen de experimenten, of binnen je eigen achterban, maar de ‘commerciële’ bureaus schakelen we niet in. En daar zit nu even de uitdaging. Hoe werven we binnen enkele maanden voldoende vrijwilligers? Want echt, elk project is zo mooi, heeft een hoge aaibaarheidsfactor en wil het liefst tot achter de voordeur van de eenzame, kwetsbare Amsterdammer komen. En wij dus ook!

Ouderen in de Wijk

Ook wij zetten in op het werven van Maatjes via kerken/moskeen, welzijnsorganisaties, gezondheidscentra, onze OBA-leden en vragen onze eigen OBA-medewerkers te werven. Maar wellicht wordt dit ons meest succesvolle wervingsverhaal: We draaien een OBA-project dat Ouderen in de Wijk (met dank aan een Europees Fonds) heet. Deze kwetsbare (vaak ook eenzame) ouderen komen wekelijks naar OBA Spaarndammerbuurt om met elkaar koffie te drinken, naar een lezing te luisteren, te discussiëren over een film of te tekenen a la Van Gogh. Zouden deze ouderen niet de ideale maatjes worden van ouderen en chronisch zieken die aan huis gebonden zijn? Dus kwetsbare maar mobiele ouderen koppelen aan mensen die aan huis gebonden zijn. Op pad met een boek onder de arm, en een praatje in het vooruitzicht. Wij doen de rest. Ik ga het binnenkort aan ze vragen. Niet vanuit hun ouderdom en kwetsbaarheid, maar vanuit meedoen/betekenisvol willen zijn, Maatje willen worden. Ik ben zo benieuwd wat dit gaat opleveren…

Babette Roelandschap

Projectleider OBA Maatje

Dit blog is onderdeel van OBA Maatje


Delen