03 oktober 2017

Promised land

Zoals jullie wellicht weten maken zes partijen één voordeur voor cliënten, vrijwilligers en verwijzers (de doelgroepen). Makkelijk voor iedereen omdat je maar één website hoeft te onthouden, zowel om zelf maatje te worden, als om er een aan te vragen.

Na enkele vergaderingen is het de partners van Coalitie Erbij duidelijk waar ze ongeveer heen willen, hun zogenaamde ‘promised land’. Dat is een goed startpunt omdat met het Agile werken steeds geleerd wordt en door het leren het product steeds beter aansluit bij de verwachtingen van de doelgroepen.

Dit is ook direct het eerstvolgende belangrijke punt; van de doelgroepen leren en samen met hun inventariseren wat de verwachtingen zijn. In oktober gaan we samen met de doelgroepen zitten om in een brainstorm te leren van wat goed gaat, wat hun beweegt een maatje te zijn/zoeken en wat ze verwachten/ beter kan in de aanvraag van maatjescontacten. Dat verwerken we in een prototype opzet die vervolgens getest zal gaan worden.

Een belangrijke maand, want is de verwachting van de doelgroepen gelijk aan die van de partners van Coalitie Erbij? We gaan het leren, tot volgende maand waarbij we jullie updaten over de vervolgtesten.

Met vriendelijke groet,

Marnix

Meedenken?

Ben jij cliënt, vrijwilliger of een verwijzer en wil je graag bijdragen door je mening en ervaring te delen over wat jij verwacht van maatjescontacten? Geef je dan op voor de brainstorm via mjwkistemaker@gmail.com, ik neem dan contact met je op.

Dit blog is onderdeel van Matching portal maatjes


Delen