03 oktober 2017

Het feest kan beginnen

Geweldig dat ons plan is gehonoreerd!
De naam werkt goed het spreekt veel mensen aan, ze worden er vrolijk van. En spannend om de groep te gaan vertellen waartoe ze je hebben geïnspireerd. Je plan zit in je hoofd, staat vervolgens op papier, helder, maar hoe breng je het ook helder over.

8 september 2017

Eerste bijeenkomst met de kern club. Maps, Marja, Mini, Fred, Frits en Rijk zitten rond de tafel. Rijk benoemt tijdens mijn uitleg gelijk dat ik veel te moeilijke woorden gebruik als ik het bijvoorbeeld heb over programmeren. Ai, blijkbaar spreek ik toch een soort jargon. Snel op zoek naar andere woorden en uitleg.

Motor begint te werken

Vele vragen wat de gemeente dan voor een aandeel heeft in dit project. Ze lijken een tikje achterdochtig. De motor begint gelijk te werken. Noodzaak is dat het iets zal worden dat kan blijven bestaan en blijft door groeien. Veel geven de noodzaak aan dat we de Sweet 70 lunchrestaurant weer oppakken, daar is behoefte aan en 1 x in de maand is eigenlijk veel te weinig.

Continuïteit

Er ontstaan snel meerdere ideeën. Een inzamelingsactie door middel van een markt om meer lunchrestaurants te kunnen verzorgen of anders om de 1 of 2 weken activiteiten, dat hoeft toch niet veel te kosten. Die kan dit, die kan dat. Er moet continuïteit zijn. Er is onzekerheid hoe bereiken we nou echt die eenzame aan huis gekluisterde ouderen? De één ziet voornamelijk beren op de weg de ander gaat stromen.

Het lukt om ze even terug te halen naar wat zij zelf als kerngroep zouden willen leren om dit vervolgens in te kunnen zetten. Dit blijkt nog niet zo makkelijk, het is nog te vaag, te ongrijpbaar.  De meeste denken telkens aan de grotere groep en wat zij zouden willen. Ik vraag me gelijk af of dit misschien ook toch een openbaarder workshop reeks moet zijn voor meer dan alleen die kern groep. Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen?

12 sep 2017

Op bezoek bij een radio uitzending van Radio Steukous, die ons heeft benaderd, om wat te vertellen over ons project. Het voelt nog een beetje vroeg maar we vinden het erg leuk om al iets te vertellen hoe het ontstaan is en wat we willen.

Rijk, vroeger onder andere changecoach, heb ik inmiddels als adviseur gevraagd. Hij gaat het plan nogmaals uitvoerig te lezen en zijn feedback geven. Frits en Fred staan as zondag op de markt om boeken te verkopen en geld in te zamelen voor het lunchrestaurant. Bovendien hebben ze zich sinds de zomer als conciërges benoemd en hebben ze vorige week de discobol opgehangen. Het feest kan beginnen.

15 september

Teambijeenkomst. De heren zijn enthousiast de dames twijfelen. De één heeft het te druk, de andere vindt het te onduidelijk. Ik probeer uit te leggen dat ik juist graag met hen de invulling creëer. Realiseer me later dat dit voor een maker/programmeur misschien een heerlijk idee is maar voor vele anderen niet.

29 september 2017

Sweet 70 - Lunchrestaurant

Inmiddels is ons team 3 mannen en een projectleider rijk. Tijdens dit eerste lunchrestaurant draaien Frits en Fred verzoek nummers voor iedereen en introduceren Rijk en ik de Rebellenclub aan de groep en laten weten dat we graag horen als er mensen zijn die zich willen aansluiten. Middels een enquête peilen we waar de belangstelling ligt qua activiteiten en wie JAAAA zegt om Rebel te willen worden. Er wordt leuk op gereageerd.

Bloemschikken

Rijk gaat vanaf aanstaande woensdag bloemschikken voor de Modestraat en wie mee wilt doen en leren is welkom. Op 19 oktober vind de één van de andere eerste activiteiten plaats. Building Conversation voert dan het (on)mogelijke gesprek uit over het thema eenzaamheid/verbinding, er zijn al 13 aanmeldingen. Woensdag komt het kernteam weer bijeen om de volgende activiteiten te bedenken en plannen. Projectleider Caro Bonink en ik gaan woensdag het kader verfijnen en het originele plan van aanpak iets wijzigen.

Dit blog is onderdeel van De Rebellenclub


Delen