05 oktober 2017

Veel enthousiasme in Noord #blog 2

De afgelopen maand zijn we gestart met het leggen van contacten met dierenartsen, fysiotherapeuten en Welzijn op recept. Vooral in Stadsdeel Noord is erg veel enthousiasme en we hebben het eerste huisbezoek in noord gepland staan!

Augustus 2017

Ook hebben we via hen mogelijk een vrijwilligster. Hier merken we wederom dat samenwerken alleen werkt als beide partijen een “kartrekker” hebben. Iemand die de meerwaarde van een samenwerking ziet en daar ook actief aan wil bijdragen. Met stadsdeel Zuid hadden we al eerder contact en met Stadsdeel West hebben we begin september een afspraak staan.

Kartrekker
Een aantal fysiotherapeuten is ook  geïnteresseerd en we hebben  folders mogen toesturen die zij aan hun cliënten kunnen uitdelen. Het enthousiasme hier overall is minder, wellicht omdat het allerlei zelfstandige praktijken zijn en we bij elke praktijk weer een nieuwe kartrekker nodig hebben. Voor dierenartsassistenten geldt een beetje hetzelfde en dit is volgens verwachting. Dit is een les die we de afgelopen jaren geleerd hebben over het treffen van de juiste persoon binnen een organisatie om een samenwerking op te starten, en afhankelijk van het enthousiasme van die persoon en continuïteit binnen die organisaties (regorganisatie, tijdelijke contracten, projectmedewerkers etc).

Toolkit
Vrijwilligers proberen we ook te werven via de Vrijwilligerscentrale Amsterdam en daar hebben we inmiddels wat gesprekken mee gehad.
Ondertussen zijn we nog druk bezig met het schrijven en bijschaven van de toolkit die de vrijwilligers nodig hebben om op pad te gaan.
De komende periode blijven we schaven aan de toolkit, gaan we op basis van de eerste huisbezoeken evalueren en bijsturen, hopen we de eerste vrijwilligers op pad te kunnen sturen en hebben we weer meerdere contacten/organisaties gesproken.

Dit blog is onderdeel van OOPOEH


Delen