19 oktober 2017

Blog 2: Gaaf!

Wat is experimenteren toch gaaf! En opvallend dat wat je had bedacht in de praktijk toch altijd anders uitpakt en soms zelfs beter!

De afgelopen weken stonden in het teken van radicaal anders, dat gaf best wat stress “Hoe raken we de juiste snaar?” maar het is ons gelukt en we zijn inmiddels goed op stoom. In eerste instantie leek het niet te lukken twee gemotiveerde klantmanagers te vinden om in Zuid en Nieuw-West aan de slag te gaan met een geselecteerde groep klanten. Maar in onze werving kwamen we wel veel klantmanagers tegen die aangaven het thema te omarmen, en dat graag binnen hun reguliere werkzaamheden te willen oppakken.

We hebben toen besloten alle 7 activeringsteams te benaderen voor deelname aan de training. En… de aanmeldingen stroomden binnen! Op 2 en 5 oktober zijn door de GGD twee trainingen gegeven waaraan in totaal 25 klantmanagers deelnamen.  Enkele reacties: “Nogmaals hartelijk dank dat ik deze geweldige training heb mogen volgen”. “ Het was een interessante training die smaakt naar meer”. “Bedankt voor de hand-outs én voor de bijzonder goede sessie”.

Brede focus op deskundigheidsbevordering

De training werd zo goed ontvangen dat een derde training gepland staat op 6 november en er zijn meer gegadigden: bij de tweede training was een collega van Sezo aanwezig: Sezo wil nu graag een training voor eigen personeel. Ook de vrijwilligerscentrale heeft interesse getoond.

Brede focus op deskundigheidsbevordering heeft nu  een belangrijke plek gekregen in de uitvoering van ons experiment. Elke dinsdagmiddag staat een moment gepland waarop casuïstiek kan worden ingebracht en gedeeld, en waar sprekers worden uitgenodigd voor verdieping op thema’s die eenzaamheid raken.

Dinsdag 24 oktober: eenzaamheid, suïcide en preventie, dinsdag 31 oktober, signaleren en herkennen van psychosociale problematiek, dinsdag 7 november, taboe op eenzaamheid, dinsdag 14 november, professionele distantie en meer onderwerpen volgen.

Onderzoek

De klantmanagers die deelnamen aan de training zijn ook uitgenodigd om in de eigen case-load een aantal klanten waarbij op basis van ZRM-criteria een verhoogd risico op eenzaamheid wordt vermoed, te spreken. Inzichten en vaardigheden uit de training kunnen daarin worden benut. Een flink aantal klantmanagers (tot nu toe 17) heeft aangegeven hieraan mee te willen werken. Zij hebben allemaal een selectie ontvangen van op basis van de criteria die de GGD heeft samengesteld. Met het hun bijdrage aan het onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in “eenzaamheid voorspellende factoren” , zicht op mogelijke interventies/aanbod en “meer gevoel bij de vaak zo weerbarstige praktijk”.

Wijkzorg

Gisterenmiddag was de eerste dinsdagmiddag bijeenkomst: de aanwezige klantmanagers zijn volop bezig met het selecteren en uitnodigen van Amsterdammers die zij bedienen: we verwachten op korte termijn meer beeld te krijgen van hun ervaringen: is het met de aangereikte expertise makkelijker om eenzaamheid te herkennen en bespreekbaar te maken? En kan er vervolgens met de Amsterdammer wie het betreft een aanbod worden gevonden, passend op de vraag?

Voor deze laatste vraag heeft een overleg met de collegae van Wijkzorg. De projectleider zal aansluiten bij het kwartiermakers-overleg om te vertellen wat het experiment inhoudt en met hen verkennen hoe we met elkaar doorgeleiding van Amsterdammers richting zorg, zicht op aanbod en lacunes in aanbod kunnen oppakken. Samen kunnen wij het verschil maken voor veel Amsterdammers!

 

Dit blog is onderdeel van Uit de schaduw van de eenzaamheid


Delen