19 oktober 2017

Blog 1: Eerste test in Oranjekerk in Amsterdam Zuid

Op een bijeenkomst van de Gemeente in De Oranjekerk in Zuid hebben we voor het eerst de Amsterdam Bubble Challenge gedaan met de bezoekers. Veel mensen deden mee wat zorgde voor een erg leuke chaos.

Wat opviel was dat niet zoveel bezoekers op social media actief waren. Toch zijn er mooie invullingen van de challenges gedaan.

Dit blog is onderdeel van Amsterdam Bubble Challenge


Delen