06 november 2017

Eerste blog augustus

We mogen ons plan in de praktijk gaan uitvoeren! Na een aantal fijne gesprekken tussen SIPI en Cordaan Dagbesteding is ons idee, een concrete samenwerking tussen Cordaan en SIPI, een uitvoerbaar plan van aanpak geworden! We zijn blij dat de gemeenten met het experimentenprogramma zoveel mooie initiatieven een kans geeft om eenzaamheid aan te pakken.

Dat wij ons project ook mogen uitvoeren is natuurlijk extra mooi! Zonder deze bijdrage hadden we niet kunnen starten.

Het experiment:

We gaan 8-10 buurtbewoners opleiden tot Buurtverzorger. Deze Buurtverzorgers gaan vervolgens op 3 dagbestedingslocaties van Cordaan op vrijwillige basis ondersteunen bij de activiteiten. Zij bieden de deelnemers aan de dagbesteding persoonlijke aandacht, een helpende hand en extra ondersteuning waar nodig.

In augustus heeft SIPI gesprekken gehad met 3 locaties van Cordaan, om te inventariseren hoe de inzet van de vrijwilligers eruit kan zien, welke vaardigheden en kennis ze nodig hebben en wat de randvoorwaarden zijn vanuit de locaties. Dit waren interessante gesprekken.

Getrainde vrijwilligers

De dagbestedingslocaties gaven aan inderdaad behoefte te hebben aan getrainde vrijwilligers die de deelnemers en bezoekers persoonlijke aandacht kunnen geven. Er is veel ruimte voor de vrijwilligers om hier een eigen invulling aan te geven. Ook werkt Cordaan met een onkostenvergoeding voor vrijwilligers. De locaties gaven verder aan dat zij het belangrijk vinden dat de vrijwilligers enige kennis hebben van de doelgroep (ouderen, dementerenden, ggz-cliƫnten) en van de meest voorkomende chronische ziekten, zoals diabetes. Ook eenzaamheid werd genoemd als belangrijk thema. Een vrijwilliger moet goed weten wat het inhoudt, hoe het zich kan uiten en vooral hoe zij een bijdrage kunnen leveren om dit te verminderen. Praktische vaardigheden werden ook genoemd (hoe duw je een rolstoel). Ook creativiteit, vriendelijke uitstraling en een proactieve en professionele houding worden gewaardeerd. De locaties vinden het belangrijk dat de vrijwilligers samen met de professionals werken op een gelijkwaardige manier en dat er juist bij groepsactiviteiten persoonlijke aandacht is voor de deelnemers. De contactpersonen van de locaties waren bereid om een voorlichting om gastles te komen geven tijdens de training over een onderwerp dat zij relevant en belangrijk vinden, zoals demente, eenzaamheid of ggz.

Werving

Ook is de werving van vrijwilligers voor de training gestart. De vacature is uitgezet via de huidige Buurtverzorgers, LinkedIn, netwerk van SIPI en Cordaan, informele zorg- en welzijnsaanbieders, migrantenorganisaties in de buurt, de dagbestedingslocaties en welzijn. Mede door de zomerperiode en vakanties is er nog niet zo veel respons op.

Dit blog is onderdeel van Trainen buurtverzorgers


Delen