07 november 2017

Blog 2: hard groeien

We groeien hard. Soms iets té hard. Eind november zullen er 13 buurtgroepen actief zijn en dat is een hele kluif.

6 november 2017: 

De echte uitdaging begint nu eigenlijk pas. We merken dat we Amsterdammers weten te mobiliseren die zich tot nu toe nog nooit ergens als vrijwilliger hebben aangemeld. We noemen onze IMBY-leden geen vrijwilligers, omdat we geen hulpverleners zijn, maar 'buurtgenoten'. Dat is niet voor niks. Het zijn in het algemeen mensen met drukke levens en volle agenda's. Ze willen best iets doen, als het maar laagdrempelig, makkelijk en dichtbij is. Dat proberen wij voor ze te organiseren, maar.... het is nou eenmaal niet altijd makkelijk. Het ene statushoudersgezin is zelfredzamer dan het andere. Met name het niveau van taal en communicatie is daarin belangrijk.

Extra steun

Sommige gezinnen of stellen (in veel gevallen Eritreeërs of analfabete Syriërs) hebben wat extra steun nodig om te kunnen functioneren binnen onze buurtgroepen. We organiseren dat op dit moment in twee buurtgroepen door óf zelf vaker langs te gaan en te stimuleren óf hulp van buitenaf in te roepen (een stichting die zich specifiek richt op Eritrese statushouders). De vraag is of we de middelen hebben om dat structureel te doen. Wellicht moeten we een minimum eis aan onze statushouders stellen qua taalvaardigheid. Daar gaan we de komende tijd over nadenken.

Hartverwarmend

Intussen is het hartverwarmend om op al die bijeenkomsten te komen en te zien hoeveel fijne mensen er in de stad zijn met leuke plannen en lieve ideetjes om statushouders bij hun levens te betrekken. Er wordt zoveel gelachen, lekker gegeten, gezongen, uitgegaan, maar ook gewoon ge-ganzenbord, voorgelezen en kopjes thee gedronken.

Het is ongetwijfeld nog een lange weg voordat we optimaal functioneren, maar inmiddels zitten we in een fijne werkruimte (Spring House aan de De Ruijterkade) waar veel inspirerende mensen en bedrijfjes zitten die af en toe met ons meedenken. En niet te vergeten hebben we een Syrische stagiair van 24 jaar die ons soms uitlegt dat we veel te 'Nederlandse' verwachtingen hebben. Dat relativeert en maakt ons steeds iets wijzer.

Dit blog is onderdeel van In my backyard


Delen