13 november 2017

Blog 2: De rebellenclub op dreef

Vier pittige dames en drie eigenwijze mannen zijn nu de harde kern van de Rebellenclub. Elke dinsdagmiddag zijn ze steevast om twee uur aanwezig om aan de slag te gaan met activiteiten voor (eenzame) ouderen in de buurt. Op de lijst van de enquête van Sweet 70, staan samen naar een museum gaan, portrettekenen en social media in de top drie.

De Rebellenclub heeft gelijk actie ondernomen door een uitje naar de Hermitage te organiseren op 21 november. Dinsdag 14 november geeft Els, een van de rebellen, portrettekenles. Het is fantastisch dat er talenten opduiken uit de groep en daaromheen. Els is kunstenares en gaf vroeger les.  Zij vindt het nu heel spannend om het weer te doen. Ook haar omgeving valt het op dat de Rebellenclub Els goed doet.

Gezien

Het kost tijd, om eerst de Rebellenclub op te zetten, aan elkaar te wennen, ieder zijn rol te vinden in de club en voorzichtig activiteiten te organiseren met elkaar. Door de regelmaat gaat het nu sneller. Ieder lid voelt zich gezien en de een steekt de ander aan.

Ze leren elkaar kennen door samen over eenzaamheid te praten in het (on)mogelijke gesprek van Building Conversation. Achteraf hadden ze er liever niet over willen praten. ‘Het brengt zoveel ellende naar boven’. Maar zegt Rijk: ‘daarom is het goed dat we met de Rebellenclub kunnen zoeken naar verbondenheid om oplossingen te zoeken voor eenzaamheid’.

Volgende stap

De volgende stap is de buurt in gaan om andere ouderen te bereiken. Een flyer maken en bezoekjes aan de Huizen van de Wijk staan op de lijst. Er wordt contact gelegd met de ouderenadviseurs van Doras, en de buurtsportcoach van het Stadsdeel Noord heeft de club ontmoet om over Samen Actief te praten. Lijntjes worden uitgezet.

Facebook

Voordat we de stappen zetten, komen we weer terug bij het begin. Wie zijn de Rebellen? en waar staan we voor? Op de facebookpagina zijn ze voorgesteld binnen de Sweet 70 community.  Op dinsdag 7 november heeft de Rebellenclub samen met ontwerper Brian Kersbergen een eerste aanzet voor een logo gemaakt. Het logo wordt in de volgende blog bekend gemaakt.

Het vuur is aangewakkerd en de ideeën stromen. Met plezier wordt kennis en talent benut en de touwtjes zelf in de handen genomen. De Rebellenclub is geactiveerd!

 

Leerpunten

TIJD: de Rebellenclub heeft tijd nodig om elkaar te leren kennen, een vorm te vinden en stap voor stap activiteiten uit te zetten en in contact te komen met (eenzame) ouderen in de buurt. Lijntjes uitzetten kost tijd.

ACTIVITEITEN: De meeste ouderen vinden het spannend om aan iets mee te doen. Een keertje proeven aan een activiteit is veiliger.  En gevraagd worden door een andere oudere werkt. Samen iets proberen is fijner dan ergens alleen op afstappen.

GENERATIEOVERSCHRIJDEND: de Rebellenclub wil samen met jong en oud aan de slag, dus activiteiten met kinderen, jongeren staan ook in de planning

PRATEN OVER EENZAAMHEID: is inderdaad nog erg taboe. De Rebellenclub gaat voor actie.

 

Caro Bonink en Gwen van Zaane

Dit blog is onderdeel van De Rebellenclub


Delen