13 november 2017

Blog 2: veel mensen ontmoet in Zuidoost

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan en geleerd

Buurtbewoner via Madi:

Anne kwartiermaker en Quincy hebben voor een tweede keer met bewoner zuidoost afgesproken. Alleen meneer kwam niet op dagen. Samen met Quincy is er een nieuwe afspraak ingepland om bij Buurthuis de Bontekraai te gaan eten. Anne is aan het onderzoeken op welke manier hij kan aansluiten bij een community bij hem in de wijk. Zodat hij aan de ene kant meer netwerk kan opdoen en aan de andere kant ontlast wordt. Meneer is namelijk een mantelzorger.

Ontmoetingen bij vindplekken :

Samen met Quincy bij het Leger des Heils, buurthuis 'Bij Bosshardt' gegeten. Daar met buurtbewoners in gesprek geraakt over allerlei onderwerpen en verteld o ver de burengroepen. Lastig om interesse te wekken bij de mensen omdat ze al veel activiteiten ondernemen binnen het Leger des Heils.

Anne en Quincy zijn aangeschoven bij de Stamtafel in Zuidoost. De stamtafel is een fysieke ontmoetingsplek in Zuidoost voor buurtbewoners met een ( licht ) verstandelijke beperking. Hier hebben we heerlijk gegeten en contact gelegd met de bewoners van de stamtafel. Op deze manier probeerde we een ingang te vinden om eens te kijken of er interesse is in de burengroep. Er is con tact gelegd met 3 potentiele buurtbewoners.

Wat er duidelijk naar voren komt is dat zowel bij de ontmoeting bij de Stam tafel als bij ‘Bij Bosshardt” eenmalige ontmoetingen niet zorgen voor bereik. Dit is een langzaam proces en vergt meerdere bezoeken.

Vrijdag 20 oktober is er ' Down met Dolly'. Dit is een dansavond met een DJ en karaoke etc. Een aantal bewoners van de stamtafel die wij hebben gesproken komen daar ook heen. Dit was een prettige en informele manier om de buurtbewoners te spreken.

Netwerken in de wijk:

Afspraak gehad met Audrey Netel van BOOT (Buurtwinkel voor Onderwijs,Onderzoek en Talentontwikkeling).

We zijn in oktober naar de bijeenkomst van de grote AKAD (Anders Kijken, Anders Doen) geweest. Hier hebben Anne en Carlijn een pitch gehouden over de kwaliteit en visie van de burengroepen en het nieuwe experiment. Op deze manier wordt er via alle betrokken organisaties een ingang gezocht voor de doorstroom van hun cliënten naar de burengroepen.

Ook hebben we meegelopen met Kijk in je Wijk’. Dit vindt plaats in de drie gebieden van Zuidoost: Bijlmer - Centrum, Gaasperdam en Bijlmer - Oost. Dit is goed om ons aanbod onder de aandacht te brengen en onze vindbaarheid te vergroten.

Het contact met het WPI is ondanks pogingen om contact te leggen nog niet van de grond gekomen. Hier zetten wij op in de komende weken.

Het contact met de Madi is er alleen is het nog zoeken op welke manier we elkaar kunnen versterken.

Ticketdiner:

Kwartiermaker Anne is naar het ticket diner geweest in Gravestein. Anne werd van te voren aangekondigd op de gezamenlijke facebooksite als ere gast. Anne hield een praatje over de Burengroep in Zuidoost. Met de flatbewoners van Gravenstein wordt er 1 x keer per maand gezamenlijk gegeten. Dit wordt georganiseerd door buurtbewoner en organisator Henk van der Belt. Er is die avond veel gesproken met de bewoners over hun interesses en passies en wat ze leuk vinden om te doen. Dit zijn voornamelijk een groep vrouwen die van koken, dansen en zingen houden. Anne heeft zo'n 10 - 15 contactgegevens verzameld van de bewoners en mag met hun contact op nemen om te kijken wat we gezamenlijk als bewoners voor elkaar en de buurt kunnen betekenen. Wat interessant is bij deze groep, is dat er naast een maandelijkse ontmoeting weinig van de grond komt. Er is wel interesse maar weinig verantwoordelijkheidsgevoel om zelfstandig iets te organiseren. De organisatie blijft bij Henk.

We gaan de contacten benaderen en concreet vragen waar de behoefte uit bestaat en op we lke manier er beweging kan ontstaan. Vanuit een volgende kenn ismaking met de bewoners gaan Anne en Quincy onderzoeken welke beweging er gemaakt kan worden. Dit ligt bij de groep.

Ook zal ik een ander ticketdiner worden bezocht in Zuidoost.

Algemeen

Er is ook een gesprek geweest met Burennetwerk. Zij hebben veel aanvragen van hulp en ondersteuning in vooral Osdorp maar minder ‘goede buren’. We hebben afgesproken te bekijken of we hierin kunnen samenwerken. Dit proces wordt nauwlettend in de gaten gehouden om te bekijken of er een meerwaarde wordt ervaren. We geloven hier zeker in.

Er zijn nu 2 intervisiebijeenkomsten geweest met de vrijwilligers van ook de andere burengroepen. Dit was erg interessant. Er was aan het einde echt een teamgevoel. Er is een groepsapp aangemaakt waar we elkaar op de hoogte houden. Bij deze intervisie ligt de nadruk op het ontmoeten van elkaar, het praten over knelpunten en elkaar op de hoogte houden van de vorderingen in jouw groep. Bij deze intervisiebijeenkomsten zijn de kwartiermakers betrokken, stichting de Toekomst en Prisma. Het is mooi om te zien dat ook bij deze intervisiebijeenkomsten controle bij de vrijwilligers liggen. Er is geen vaste methodiek maar het gesprek staat voorop. Het gevolg hiervan is dat de vrijwilligers zich enorm aangesproken en serieus genomen voelen.

In november wordt er een training georganiseerd door stichting de Toekomstl. Hier zal de visie van ‘Buren! We zijn er!’ nog meer centraal staat. Methodieken die centraal staan bij deze visie zijn: Asset Based Community Development, Kwartiermaken, Keyring, Sociale Role Valorization (SRV) en Person Centred Planning .

 

 

 

Dit blog is onderdeel van Buren!groep Kortvoort en Venserpolder


Delen