30 november 2017

FaceTimen tegen eenzaamheid

Tijd voor een update vanuit Spraakvaak! Met ons project willen we oud en jong dichter bij elkaar brengen door middel van frequent FaceTime contact, en zo eenzaamheid tegengaan.

Na het huren van iPads hebben we zowel ouderen als jongeren geworven. Vooralsnog hebben we 10 matches gerealiseerd tussen oud en jong. Vrijwel alle matches zijn een groot succes – zo vertellen we vol trots over een 88-jarige deelneemster die waanzinnig blij is met haar nieuwe iPad vaardigheden, maar het zo mogelijk nog leuker vindt een 24-jarige vriendin te hebben ontmoet die ook van tekenen houdt. Of een 92(!)-jarige deelnemer die niet alleen geniet van het contact, maar ook de show steelt bij vergaderingen waar hij notities maakt op zijn iPad.

Technische problemen

Anderzijds zien we dat kleine technische problemen roet in het eten kunnen gooien bij de eenzame ouderen en de drukke agenda van de jongeren zorgt soms voor mindere consistentie. Sommige ouderen zijn nog zeer leergierig en kunnen niet wachten te beginnen. Anderen zien op tegen de technologische horde en hebben wat meer tijd nodig en zitten zodoende in een vroege fase van "hun" experiment. Desalniettemin is het merendeel van de deelnemers erg positief over het project.

Gesprekken op de fiets

Gemiddeld FaceTimen jong en oud 1 tot 2 keer per week met elkaar; de gesprekken variëren in duur tussen de 15 en 60 minuten. Initieel hadden we ingezet op een hogere frequentie, maar dit blijkt voor zowel oud als jong ruimschoots genoeg. De gesprekken gebeuren soms op de fiets, tijdens een wandeling door de stad of in de trein, maar vaak ook gewoon thuis. Naast het virtuele contact zijn de jongeren een aantal keren op bezoek geweest ter kennismaking en om waar nodig technische hulp te verlenen.

Meedoen?

De aankomende maanden zullen we, onder andere op basis van de uitkomsten van het experiment, bekijken met wat voor model we Spraakvaak duurzaam kunnen laten groeien in de toekomst. Hierbij zal ook kritisch gekeken worden naar de functionaliteit. Spraakvaak gaat na het experiment gewoon door. Het zou geweldig zijn als we dat in samenwerking met onze huidige partners, waaronder de gemeente Amsterdam, kunnen blijven doen. Een vraag, suggestie, idee of aanmeldingen voor deelname van ouderen of jongeren? Mail ons op: meedoen@spraakvaak.nl

Kerstgevoel

Of we met Spraakvaak nu al eenzaamheid bestrijden is moeilijk te zeggen, maar de voortekenen zijn zeker positief. Met de feestdagen in het vooruitzicht vinden wij het in ieder geval geweldig dat we onze deelnemers via de iPad een kerstgevoel kunnen bezorgen!

Dit blog is onderdeel van Spraakvaak


Delen