04 december 2017

Blog 3: de eerste doelgroep

Met ons experiment willen we in ieder geval 2 doelgroepen bereiken.

Enerzijds bewoners die graag iets voor een ander willen doen, maar een bepaalde afstand hebben tot de arbeidsmarkt en/of samenleving.Anderzijds eenzame ouderen. Door de eerste doelgroep een training te bieden, willen we hen inzetten om de tweede doelgroep te bereiken.

Tijdens deze fase van het experiment, richten we ons op het bereiken van deze eerste doelgroep. Dit zijn veelal vrouwen met een migrantenachtergrond, met een relatief klein en eenzijdig netwerk. Sommige van hen zitten grotendeels thuis en zorgen voor de kinderen.

Met diverse organisaties in Amsterdam Nieuw-West heeft SIPI contact gezocht om deze doelgroep in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld vrouwen- of migrantenorganisaties. Onze ervaring is dat alleen folders de doelgroep niet bereiken: persoonlijke gesprekken wel.

Vertrouwen winnen

Ook blijkt dat deze fase tijd kost om vertrouwen te winnen, met hen in gesprek te gaan over hun wensen met betrekking tot hun ontwikkelingen, praktische drempels weg te nemen en hen te informeren over zorg, dagbesteding en eenzaamheid bij ouderen.

Veel willen graag iets doen voor een ander en hebben affiniteit om te zorgen voor een ander. Toch blijkt de drempel om deel te nemen aan de cursus voor sommige te hoog. Met 6 potentiële deelnemers heeft SIPI gesproken over concrete deelname aan de cursus. 3 van hen willen ook daadwerkelijk deelnemen.

Het gaat dus de goede kant op!

 

 

 

Dit blog is onderdeel van Trainen buurtverzorgers


Delen