22 december 2017

Blog 2: de evaluatie

November stond in het teken van de evaluatie van BankjesCollectief in Amsterdam West. We spraken meerdere deelnemers aan ons openluchtcafé van 23 december en uiteraard ook met de Beach onze partner in Nieuw West.

De gesprekken met de deelnemers waren erg interessant. Ze zijn erg blij met hun bankje en kijken verder met plezier terug op de mooie dag in september en de bijzondere ontmoeting die ze hebben gehad met hun mededeelnemers. Een aantal onder hen was wel teleurgesteld dat er niet zoveel mensen waren gekomen bij hun bankje of dat er alleen mensen kwamen die ze al kenden. We bespraken mogelijke oorzaken; hadden ze genoeg en persoonlijk genoeg uitgenodigd? Hadden ze goed opgelet op de reactie van hun en gingen ze goed in gesprek met degene die ze hadden uitgenodigd? Antwoorden op bovenstaande vragen werden wisselend beantwoord.

Extra tijd nodig

Belangrijkste conclusie van de gesprekken was dat het betrekken van eenzame bewoners extra tijd nodig had en dat een eenmalig evenement weliswaar een goede aanjager was, maar dat er meer tijd nodig was voor mensen om te wennen aan het idee. En dat hosts van het bankje stap voor stap steeds meer mensen naar hun bankje kunnen trekken.

Tot eenzelfde conclusie kwamen we ook in het gesprek met The Beach, onze partnerorganisatie in Nieuw-West. Zij ervoeren dat veel mensen het leuk vonden om mee te doen, maar kwamen erachter niet iedereen erin slaagde om op 23 september genoeg mensen naar het bankje wist te trekken. Ze gaven aan dat mensen uiteindelijk toch wat anders gingen doen of dat er sprake was veel andere evenementen die dag.

Door de evaluatie kwamen we uit op het stap voor stap ontwikkelen van permanentere ontmoetingsplekken op de stoep. Een bankje wordt niet op een eenmalig evenement geopend.

Dit blog is onderdeel van BankjesCollectief


Delen