27 december 2017

Blog 5: inspiratie opdoen

De jongen van de buurtschool blijft tot 22 november ijverig mee doen en ontwerpen. De laatste keer is hij - nieuw dieptepunt - de enige die er is.

De overigen zijn ziek (de ouderen). Zijn moeder deelt mee dat hij voortaan aan een andere activiteit meedoet op de maandag. We verzekeren haar dat hij als hij alleen op de woensdag kan komen nog steeds welkom is. Later blijkt dat hij meehelpt met het koken van de maaltijd voor het Van Harte restaurant op de maandag. Net als andere kinderen van de buurtschool. In ieder geval is er een verbinding gelegd! We zien hem niet meer terug op de woensdagen.

Cobramuseum

Om inhoudelijk geïnspireerd te blijven bezoek ik het Cobramuseum een tentoonstelling over le Corbusier die precies gaat over waar wij met het maken van de inspiratiemappen mee bezig zijn: vorm, kleur en patroon (materiaal verzamelen) en compositie (het uiteindelijke ontwerp).

Ik breng ook een bezoek aan het Stedelijk begin november om de tentoonstelling van  Jean Dubuffet te zien. Met zijn schilderijen gemaakt van bladeren en in allerlei zandkleuren die refereren aan ons onderwerp natuur.

Ook op straat kom ik allerlei beeldtaal tegen in de vorm van affiches en gebouwen die refereren aan ons project: Jong & oud en hoe ze elkaar beïnvloeden.

Hele context

Op 20 november wordt ik geïnterviewd door iemand van Movisie; een organisatie namens gemeente Amsterdam. Het interview dient als een tussentijdse evaluatie van het project. Om 10 uur bij het Grand café op het CS. Ik heb maar een uur ivm met werk elders en gaandeweg het gesprek raak ik gefrustreerd omdat ik wordt geacht kort te antwoorden en dat lukt me niet. Ik heb behoefte heb en vind het noodzakelijk de hele context van hoe en wat en waar we zijn in het project weer te geven. In ons experiment zijn voortdurend uitdagingen en voortschrijdend inzicht en tegelijkertijd zijn alle betrokken partijen voortdurend in het hier en u creatieve oplossingen aan het verzinnen.

Achteraf had ik gewild dat ik de vragen van te voren had gekregen dan had ik daar nauwkeuriger en to the point op kunnen antwoorden. Volgende keer?

Pitch

De hoop op 20 november een pitch te kunnen doen voor de ouderen club gaat in rook op. Ze hebben zo'n strakke programmering dat de eerste keer zich pas zal voordoen op maandag 4 december. Daar gaan onze instroomplannen die we bedacht hadden. het is een experiment dus we vinden vast een andere manier om ze op de een of andere manier te betrekken bij dit project zo niet nu dan wel voor een toekomstige samenwerking.

Dit blog is onderdeel van My Secret Dress Code


Delen