27 december 2017

Blog 6: nieuwe twist

Het lukt me om vrijdag 24 november een afspraak te hebben met The Road of Hope. We zijn samen enthousiast over een samenwerking.

Na interne bespreking meent deze organisatie dat een uitwisseling tussen de ouderen in de buurtzaak en de vluchtelingen een beter idee is. Op zich een prima idee maar zo'n samenwerking valt buiten de doelstelling van ons experiment. Een samenwerking tussen oud & jong is essentieel voor ons partnerschap met het Calvijn College. In een mail motiveer ik waarom een uitwisseling met jongeren wel kans van slagen zou hebben en waarde kan creëren voor beide partijen. Deze contacten hebben tijd nodig en vertrouwen, zowel bij de ouderen als bij de statushouders realiseer ik me. En we hebben ondertussen nog maar een kleine zes weken voordat het experiment afgerond moet zijn. Een en ander zal opnieuw intern besproken worden.

Nieuwe constructies

Mijn ervaringen deel ik met de CKV docent van het Calvijn College betrokken bij ons project. We bedenken nieuwe constructies. De docent is blij mee te kunnen delen dat er 20 nieuwe leerlingen van het Calvijn zullen instromen voor de laatste 4 weken van het project. Deze mogelijkheid is de leerlingen geboden omdat ze zijn vrij geroosterd van andere lessen. Dit is een nieuw keuzevak voor ze (ze moeten wel iets kiezen, in dit geval hebben er 20 voor het 'modeproject' ons experiment gekozen).

De CKV docent en ik brainstormen over  de best mogelijke manier voor deze leerlingen om in te kunnen stromen en een samenwerking met ouderen te bewerkstelligen. We komen op een verkort traject voor het maken van een inspiratiemap op basis van een onderwerp natuur, kunst of architectuur. Ze zullen huiswerk meekrijgen met de opdracht iemand uit de buurt van 55 of ouder te interviewen over kleding en mode vroeger en nu. Als ze deze persoon de hemd van het lijf hebben gevraagd qua smaak, stijl en voorkeuren maken ze  in combinatie met hun tekeningen, onderzoek en materiaal uit hun inspiratiemap een ontwerpschets. Als een stylist verzorgen ze een extreme make over voor deze oudere persoon. Een kledingontwerp binnen een totaalplaatje van een belevingswereld desnoods gefotoshopt.

Laagdrempelig

De CKV- docente en ik zijn erg enthousiast over deze nieuwe twist waardoor we op een laagdrempelig niveau de leerlingen toch contact laten maken met onbekende en wellicht eenzame buren. De samenwerking en de dialoog  met de ouderen willen we stimuleren. Zodat net als met het Van harte restaurant op maandag en donderdagavond in de kantine van het Calvijn College en de kapsalon op de woensdagmiddag een verbinding wordt gemaakt met ouderen uit de buurt en ook onze lessen een belangrijke oefening voor hun sociale en vakmatige vaardigheden worden. Dat past allemaal binnen het NEXT programma een schoolbreed curriculum dat dienstverlening aan, verbinding met de buurt en met name met de ouderen bewoners wil bevorderen en stimuleren. Belangrijk is dat de leerlingen die meedoen aan ons experiment zichzelf in hun opdrachten op allerlei onderdelen kunnen waarderen en gewaardeerd worden voor hun inzet en  daarvoor op onderdelen punten krijgen. We hopen ze hiermee optimaal te kunnen motiveren.

Dit blog is onderdeel van My Secret Dress Code


Delen