28 december 2017

Terugblik

Een terugblik van Evert van Maanen. Een van de initiatief nemers van ’t Rollende Bankje.

Ik ben pas echt bij dit project betrokken geraakt tijdens een Bootcamp op woensdag 14 juni bij jachthaven de Duikelaar in Slotermeer, daar was een bijeenkomst die ging over hoe kan je voorkomen dat mensen eenzaam zijn of kunnen worden. Gebleken is uit cijfers dat vooral bewoners van Slotermeer eenzaam zijn.
Er werden koppels gevormd en ik zat bij Netty, Jenneke en Henk in een groepje Netty is van de Vrijwilligerscentrale, Jenneke van Cordaan en Het Ben Sajetcentrum, 2 werkende vrouwen. Henk is een  buurtbewoner van Slotermeer en actief in de Protestantse kerk en ik een bewoner van Geuzenveld en actief namens ESAN een activiteitenorganisatie voor senioren (voortgekomen uit de lokale Anbo in Geuzenveld en Slotermeer). Henk en ik zijn beide vrijwilligers.

Wat doe je met een onderwerp als eenzaamheid en daar is flink over na gedacht. Eenzaamheid kan het missen van contact(en) zijn en als resultaat kwam er uit dat een bankje of bankjes, in onze enthousiasme dachten we aan meer als één, een oplossing zou kunnen zijn. Er is een plan uitgewerkt een begroting ingediend en tot onze stomme verbazing goedgekeurd.
Dus toen moesten we aan de slag via Henk wilde de Protestantse kerk wel meedoen en uiteraard Esan ook en via het Buurtbankjescollectief kwam The Beach uit Osdorp in beeld, na enkele gesprekken met elkaar hebben we elkaar gevonden en zijn tot de conclusie gekomen dat we aan één bankje ons handen meer dan vol hadden en nu ligt er een ontwerp en uitvoering bij de Buurtwerkplaats Noorderhof, het is een makkelijk vervoerbaar bankje en de bedoeling is dat het langs alle Buurthuiskamers en contactenorganisaties in Slotermeer zal gaan en dat voor maximaal 4 weken. De officiële presentatie is op zaterdag 16 december en de eerste activiteit op zaterdag 23 december op het Osdorpplein georganiseerd door de Protestantse kerk.    
Een terugblik van Fides Lapidaire, werkend bij The Beach. Coördinerende rol bij ’t Rollende Bankje.
Wij zijn via het bankjescollectief nieuw west ,wat wij coördineerde, in contact gekomen met Evert, Netty en Henk. Zij hadden via aanpak eenzaamheid de kans gekregen om hun idee, bankjes plaatsen om het dagelijks contact onderling te stimuleren, uit te werken maar zagen zelf in dat ze daar een partner bij nodig hadden. Iemand die een coördinerende rol in kon nemen. Wij ,The Beach, zagen het enthousiasme in dit buurt initiatief en wilden dit graag stimuleren. Samen met Evert en de rest hebben we een groep enthousiastelingen uit de buurt bij elkaar gebracht in de regio Geuzenveld-Slotermeer. We hebben verschillende ontwerp workshop gefaciliteerd om tot een gezamenlijk idee te komen van waar het bankje voor staat en hoe het eruit moet zien. Naar aanleiding van deze gesprekken is het projectplan aangepast en hebben we de Buurtwerkplaats bij dit project betrokken die de uitvoering van het fysieke bankje op zich heeft genomen.
Voor mij ligt het leerproces enorm in de kwaliteiten die beiden partijen aan dit project toevoegen. Aan de ene kant heb je de initiatief nemers die ten eerste weten wat er in de buurt nodig is (zo is ook het project idee gevormd) en ten tweede de buurt ,en de mensen/organisaties in de buurt, persoonlijk kennen en die er dus ook bij kunnen betrekken. Aan de andere kant heb je een ontwerp organisatie die de capaciteiten heeft om het project uit te voeren en kritisch naar de losse eindjes kan kijken. Bij ons lag vooral de focus op de vraag: Hoe kunnen we de basis van het project zo ontwerpen dat het een langer leven kan leiden? Een cruciaal onderdeel om deze vraag te beantwoorden zijn de initiatief nemers zelf. Mensen die zich verbonden voelen met het project en de buurt kennen. Niet alleen kennen. Mensen die de buurt vormen, er deel van uitmaken. Die de buurt zijn. Daarnaast is het betrekken van organisaties die hier al ervaring mee hebben ook cruciaal. Het bankjescollectief heeft zich hiervoor ook ingezet door bijeenkomsten bij te wonen en advies en ervaringen met ons uit te delen.  
De samenwerking tussen deze twee partijen vind ik goed gaan. Ik zie het als enorm waardevol. Je bouwt een band op tussen verschillende expertises die een gezamenlijk doel nastreven. Het kost wel tijd. Je spreekt onbewust een andere taal. Om elkaar goed te begrijpen en aan te vullen is er vertrouwen nodig. En je raad het al.. dat kost tijd. Een uitdaging voor ‘aanpak eenzaamheid’ zie ik in het koesteren en bevorderen van deze verbanden. Het project heeft een eind datum wat begrijpelijk is maar in de realiteit is dit een fictieve streep. Hoe kunnen we de waardevolle verbanden, conclusies, samenwerkingen en connecties die uit ‘aanpak eenzaamheid’ zijn voort gekomen verder ontwikkelen? Een vraag die ik graag als reflectie terug geef.

 

Dit blog is onderdeel van Rollende bankjes


Delen