30 december 2017

Droomboom

De tweede bijeenkomst staat in het teken van activiteiten waar de deelnemers energie van krijgen.

We brengen in kaart wat er momenteel wordt ondernomen, halen herinneringen op over hobby’s van vroeger en maken een ‘droomboom’, waarin we bedenken wat de deelnemers nog graag willen doen.

Echter, omdat een aantal deelnemers vroeg weg moet en anderen juist later konden komen, laten we de regie een beetje los, doen we geen oefeningen. We draaien favoriete nummers en halen daaromtrent herinneringen op. Het resulteert in een muzikale inloop middag. Er wordt lekker gepraat en koffie gedronken, en we zingen mee met gospel nummers. Doordat we de regie wat los laten, merken we hoe belangrijk die eigenlijk is. De onderwerpen van gesprek verzanden snel in dagelijkse klachten en buurt roddels. Welke niet erg opbouwend blijken te zijn. Dit hadden we al eerder opgemerkt bij verschillende buurtdiners/bijeenkomsten waar verder geen specifieke invulling aan de avond wordt gegeven.

Eigenwaarde versterken

Enerzijds bevestigd dit de werkwijze van het Danspaleis: we nemen een duidelijke regie voor de invulling van een middag. Deelnemers worden gelijkwaardig  benaderd en in positieve zin  uitgedaagd mee te doen of een bijdrage te leveren met als doel om cognitieve patronen te doorbreken en sociale interactie te ‘trainen’ en eigenwaarde te versterken. Anderzijds maakt deze realisatie de uitdaging groter om de Muzieksalon overdraagbaar te maken. Hiervoor proberen we ambassadeurs te krijgen. Het is gemakkelijk iemand aan te wijzen, maar het heeft tijd nodig het ambassadeurs gevoel te kweken, en uiteindelijk moet de motivatie uit iemand zelf komen. Zo ver zijn we met deze groep nog niet.

We bespreken wederom met de deelnemers onze doelstelling om de groep te vergroten met buren of kennissen in de buurt die een steuntje in de rug nodig hebben. In de eerste bijeenkomst heeft iedereen een naam van een persoon opgeschreven die ze eventueel mee willen nemen. Deze brengen wij in herinnering, maar de intentie iemand mee te nemen blijkt nog minder dan de vorige keer.

De derde bijeenkomst

Deze bijeenkomst vullen we in zoals de tweede bijeenkomst hierboven beschreven staat. Er zijn vandaag maar twee bezoekers, een teleurstellend opkomst, maar daardoor wel veel aandacht voor elkaar.
We bespreken eerst de kaart uit de eerste bijeenkomst nog eens na, en gaan dan over op de activiteiten die de deelnemers momenteel uitvoeren. Wanneer het verleden ter sprake komt valt op dat er vooral herinneringen worden gedeeld uit de jeugd. We leren wat een ‘vliegende hollander’ is, gaan elastieken en op vroege leeftijd de kroeg in om te zingen in ruil voor een versnapering. Het dringt tot on door dat deze deelnemers al vroeg aan hun volwassen leven begonnen en er toen niet veel ruimte meer was voor hobby’s of andere vrijetijdsbesteding.

Door het kleine aantal bezoekers is de oefening 1 op 1, wat best intensief blijkt te zijn. Door tussendoor naar muzikale referenties te vragen, en even te pauzeren met een plaatje, blijft de energie er in. Door het intensieve contact (en inmiddels al de 3de bijeenkomst) ontstaat er steeds meer een persoonlijke band.

Aan het einde van de middag komen dit keer een van deelnemers zelf op het uitnodigen van een buur. Uit de beschrijving van de persoon is dit iemand die zich, na een traumatische ervaring, steeds meer terugtrekt. We gaan deze deelnemer helpen de buur de volgende keer mee te nemen.

Dit blog is onderdeel van Het Danspaleis


Delen