Humanitas Amsterdam en Diemen

Maatschappelijk
Humanitas is een vrijwilligersorganisatie met een ruim ondersteuningsaanbod door vrijwilligers in de vorm van maatjes en buddy's.
Centrum
West
Zuid
Oost
Noord
Zuidoost
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Fysieke beperking
Breed aanbod vrijwilligers activiteiten op het gebied van eenzaamheid en verlies t.w.:
Vriendschappelijk Huisbezoek, Artsenbegeleiding en Steun bij rouw (maatjes en lotgenotengroepen).
020-7736542
Edgar Senne
coördinator
e.senne@humanitas.nl
Joost Davidse
Davidse
j.davidse@humanitas.nl
Aanmelden bij aandeelhouder