Humanitas Amsterdam en Diemen, vrijwilligers organisatie voor maatjes contact

Maatschappelijk
Humanitas is een vrijwilligers organisatie, wij hebben een ruim aanbod door vrijwilligers in de vorm van maatjes en buddy/buddies.
Stedelijk
Centrum
West
Nieuw-West
Zuid
Oost
Noord
Zuidoost
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Breed aanbod vrijwilligers activiteiten op het gebied van eenzaamheid en verlies t.w.:
Vriendschappelijk Huisbezoek, Telefonisch Huisbezoek, Artsenbegeleiding, Telefooncirkel, Steun bij rouw (maatjes en lotgenotengroepen), Mantelzorgondersteuning
020-7736542
Kiki Ronday
stadscoördinator
k.ronday@humanitas.nl
Edgar Senne
coördinator
e.senne@humanitas.nl
Joost Davidse
Davidse
j.davidse@humanitas.nl
Aanmelden bij aandeelhouder