Pim van Dillen

Technisch innovatief
Samenbrengen van mensen in de breedste zin van het woord door middel van basic behoeftes, gratis en toegankelijk voor iedereen.
Stedelijk
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Belangeloos in ontwikkeling
0643035304