Politie

Maatschappelijk
wijkagent van politie
Zuid
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Als wijkagent kom je in aanraking met de zeer veel bewoners in de wijk. Veelal kom je bij de bewoners thuis. De thuissituatie kan indicatie geven over de bewoner. Als wijkagent schakel je netwerkpartners in om hulpverlening/ contacten op te zetten.
0900-8844
Patricia Volker Visser
Patricia Volker Visser
patricia.volker-visser@politie.nl
Maaike Belghaus
Maaike Belghaus
maaike.belghaus@politie.nl
Aanmelden bij aandeelhouder