Protestantse Kerk de Ark

Bewoners
Als protestantse kerk in Noord willen we bijdragen aan een goede samenleving, waarin ieder meetelt, gezien wordt, en zomogelijk ook meedoet.
Noord
Binnenloopmiddagen
bezoekwerk voor wie daar prijs opstelt, zomogelijk, zonodig
open maaltijden
tienergroep Nova Noord
filmhuis
Al deze activiteiten staan ook open voor niet kerkelijk betrokkenen.
0204904417
Annemarie van Wijngaarden
Annemarie van Wijngaarden
j.a.m.vanwijngaarden@planet.nl
Huub Waalewijn
diaconaal werker
huubdiaconie@gmail.com
Aanmelden bij aandeelhouder