Stichting Blije Buren

Bewoners
Kennis en onderzoek
Maatschappelijk
Ondernemers
Technisch innovatief
Het versterken van overeenkomsten en het doen helpen begrijpen van de verschillen.
Het terugdringen van eenzaamheid en het doen bevorderen van de saamhorigheid,
Het begeleiden in zelfredzaamheid, en het bevorderen van een onafhankelijke en zelfstandige positie.
Het bewust worden van van zichzelf als een onlosmakelijk deel van de samenleving.
Van waarde naar waardevol
Centrum
West
Nieuw-West
Zuid
Oost
Noord
Als een buurtservice centrum op sociaal-maatschappelijk-, economisch-, juridisch-, kunstzinnig-, cultureel-, culinair-, wetenschappelijk-, filantropisch-, en vriendschappelijk vlak
0681137975
Peter Gualterus
Voorzitter
stichtingblijeburen@gmail.com
Francesca Emma
penningmeester
Francesca@blijeburen.nl
Aanmelden bij aandeelhouder