Krauwt

Technisch innovatief
Mens en technologie verbinden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Stedelijk
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Fysieke beperking
Door de ontwikkelen van human centered technologie
0614257997
wouter Heijnen
Founder
wouter@wemaketotem.com
Stefan van Damme
Stefan van Damme
stefan@wemaketotem.com
Aanmelden bij aandeelhouder