ViiA

Maatschappelijk
ViiA verbindt mensen met een hulpvraag aan mensen die zich willen inzetten. Wij doen dit op basis van hun talenten en kracht. Op deze manier stimuleren wij onderlinge hulp en onder­steuning en vrij­willige inzet, in en voor wijken, buurten of buurtgenoten, om de samenleving te versterken.
Oost
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Door het runnen van lokale vrijwilligersuitzendbureaus koppelen we sterke bewoners aan bewoners en organi­sa­ties met een hulpvraag. We gaan uit van de kracht en de talenten van zowel de vrijwilliger en als hulpvrager.
Ons vrijwilligersuitzendbureau bemiddelt o.a. in vrijwilligerswerk op het gebied van maatschappelijke dienstverlening zoals vriendschappelijk huisbezoek, begeleid wonen, klussen- en boodschappendienst, begeleidingsactiviteiten (zoals vervoer, dokters- en huisbezoek) en thuisadministratie tussen hulpvrager en vrijwilligers.
020 495 2250
Arianne den Haan
projectleider ViiA VitA en Kennismarkt Oost
a.denhaan@viia.nl
Aanmelden bij aandeelhouder