Van Gogh Museum

Ondernemers
Ouder actief kennis maken met Vincent van Gogh.
Stedelijk
Ouderen
De outrechts workshop Ouderen ontmoeten Van Gogh (voorheen Kunst maakt de mens) laat ouderen (70+) factief kennis maken met Vincent van Gogh. Via de kunst en het leven van van Gogh (her) ontdekken ouderen hun talenten en vergroten zij hun sociale netwerk. Ouderen ontmoeten Van Gogh (OVG) onderstreept het belang va nkunst op het mentale, fysieke en sociale welzijn van ouderen. Gezond ouder worden is een maatschappelijke uitdaging. De toenemende vergrijzing van de bevolking is van invloed op belangrijke maatschappelijke issues; waaronder eenzaamheid en een toename van ziekten en beperkingen. Uit onderzoek blijkt dat culturele participatie mensen weer mee laat doen en actief maakt, waardoor ook ziektes zoals dementie niet of later optreden. Niet alleen blijkt deelname goed voor de mentale en fysieke vitaliteit van ouderen. Door hun deelname geven ouderen ook iets terug aan hun sociale omgeving. Hun eigen kunstwerken en het verhaal daarbij over hun creatieve activiteiten, hebben een positief effect op hun zelfvertrouwen en eigen waarde.

Kunst Maakt de Mens richt zich met name op ouderen die dreigen door een beperking of door eenzaamheid in een sociaal isolement te raken. De leeftijdsgrens is 75+ en de gemiddelde leeftijd van het landelijke programma is 78 jaar. Bij de invulling van het workshopprogramma houden we rekening met de beperkingen van de deelnemers en nemen we fysieke en mentale drempels weg. Ook houden we rekening met de emoties van de deelnemers en de behoefte aan sociaal contact. We proberen zo veel mogelijk ouderen deel te laten nemen die thuiswonend zijn. Dit vorm een groeiende groep die steeds meer behoefte heeft aan doorbreken van de dagelijkste sleur.