Zorggroep Amsterdam Oost

Maatschappelijk
Eenzaamheid onder ouderen signaleren en hen doorverwijzen naar wijkzorg
Oost
Ouderen
Onze medewerkers kunnen eenzaamheid bij thuiswonende ouderen signaleren en hen doorverwijzen naar wijkzorg. De Dagbesteding en het Hoekhuis bieden ontmoetingsplekken en activiteiten voor buurtgenoten.
Harriette Schaafsma
Bestuurssecretaris
h.schaafsma@zgao.nl
Aanmelden bij aandeelhouder