Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Maatschappelijk
Goodwillcentra Amsterdam is er voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. We willen er onvoorwaardelijk zijn voor mensen zonder helper. Mensen die (psychisch) kwetsbaar zijn, veelal niet beschikken over een sociaal netwerk.
Stedelijk
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
Alleenstaande
Jongeren
Ouderen
Het Leger des Heils in Amsterdam heeft in diverse wijken van de stad de Bij Bosshardt buurtsteunpunten (voor en door de buurt). Daarnaast organiseert het LdH activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Onze ambulante medewerkers bezoeken kwetsbare mensen thuis voor hulp, zorg en begeleiding.
020-6301111