Tamino

Maatschappelijk
Kinderen en jongeren met een beperking de kans bieden aan kunst- en cultuuractiviteiten mee te doen
Stedelijk
Jongeren
Door kinderen en jongeren met een beperking de kans te bieden in de vrije tijd aan kunst en cultuur activiteiten deel te nemen.