SamenBeter

Bewoners
Kennis en onderzoek
Maatschappelijk
Ondernemers
Technisch innovatief
SamenBeter wil een transformatie in gang zetten door een nieuw perspectief in te nemen: Wij richten ons primair op het bevorderen van gezondheid in plaats van op het bestrijden van ziekte. SamenBeter wil met haar netwerk de verantwoordelijkheid nemen om op lokaal én nationaal niveau een actie-agenda uit te voeren voor een nieuwe inrichting van gezondheidszorg en van een gezonde samenleving.
Stedelijk
West
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Zonder te beweren dat SamenBeter precies weet hoe het hele Transformatie Traject eruit zal zien, weten we wel dat we van stilstand niet wijzer worden: We moeten de sprong wagen en met elkaar ‘doen, leren en verbinden’.

SamenBeter hanteert hiertoe de volgende 4 Transformatie Principes

1 Creëer een ecosysteem ontwerpen dat gezond gedrag faciliteert
SamenBeter kijkt naar gezondheid kijken door een ‘publieke lens’: gezondheid gaat niet alleen een individu aan maar de hele gemeenschap. Oorzaken en oplossingen liggen behalve in individuele behandelingstrajecten ook in het publieke domein. SamenBeter brengt de zorg naar de wijk. Door de cliënt de regie te geven kan deze een eigen weg bewandelen en wordt van partijen gevraagd met elkaar samen te werken.

2 Ontwerp nieuwe manieren van samenwerking
In het nieuwe vitaliteits ecosysteem kunnen we op een heel andere manier met elkaar samenwerken. Dat betekent ook nieuwe vormen van leiderschap, anders organiseren en anders omgaan met eigenaarschap. nationaal, binnen de ict community, in proeftuinen, in het eigen netwerk, over proeftuinen heen, in kennis coalities.

3 Ontwikkel ICT die deze transitie mede mogelijk maakt
Waar we vroeger administratief en bureaucratisch met informatie om moesten gaan om niet te verzanden in chaos en on-ontsluit baarheid, biedt digitalisering verlossing. Helaas heeft in de zorg de Burger daar niets van meegekregen en wordt juist meer dan ooit verantwoording en rapportage gevraagd. Daarom creëert SamenBeter een ICT systeem van protocollen, uitwisselings methoden, standaarden en afspraken die drempelloze toegang tot e-health applicaties verschaft. Met deze ICT middelen krijgt de burger toegang tot diagnoses, behandelingsopties, analyses, netwerken en, niet onbelangrijk, het eigen dossier.

4 Ontwerp andere manieren van belonen
SamenBeter wil lokale, integrale business cases (social deals) ontwerpen waarbij de burger, community based werken en de inhoudelijke concepten van de beweging uitgangsprincipes zijn. De partners van het ecosysteem (burgers, gemeente, verzekeraar, professionals ...) van wijken, gesteund door de nationale inhoudelijke coalitie en het netwerk van wijken doen op deze manier aan contractinnovatie en nemen verantwoordelijkheid voor het welbevinden (het geluk, de gezondheid en vitaliteit) van de hele wijk.