Wijkzorg alliantie west (o.a. combiwel, arkin, de regenboog)

Maatschappelijk
O.a. faciliteren van de samenwerking binnen de wijkzorg
West
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Fysieke beperking
Door dit onderwerp binnen het netwerk regelmatig terug te laten komen. Ervaringen uit te wisselen en
Mark Schramade
projectleider
m.schramade@chello.nl
Aanmelden bij aandeelhouder