De Kandidatenmarkt

Maatschappelijk
Verbinden van mensen in eenzaamheid, zodat zij de spiraal van eenzaamheid doorbreken.
Stedelijk
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Eenzame mensen coachen en hierdoor de factoren die eenzaamheid veroorzaken doorbreken.